Projektų derinimas

Projektų derinimas

Мūsų specialistai turi didžiulę patirtį ruošiant ir derinant projektus. Tai labai svarbus ir atsakingas darbas. Mes deriname projektus Vilniaus miesto savivaldybėje, gauname licencijas, patentus, be kurių kai kurie darbai yra negalimi pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Suderinimui projektai ruošiami laikantis tam tikrų taisyklių bei reikalavimų. Interesantų aptarnavimo skyriui pateikiamas prašymas ir du projekto egzemplioriai (projektas rengiamas pagal Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-12-21 sprendimu Nr. 1-998, IV skyriaus, reikalavimus). Vėliau jie yra tikrinami miesto savivaldybės reklamos poskyryje ir tvirtinami komisijos. Patvirtintas projektas grąžinamas Interesantų aptarnavimo skyriui, kur interesantas atsiima 1 projekto egzempliorių.

 

Derinant reklamos projektą pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus pateikia kitas asmuo.
 4. Projektas.

Projekto sudėtis:

 • adresas, užsakovas, projektuotojas, aiškinamasis raštas;
 • situacijos schema bei objekto, ant kurio įrengiama reklama, nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
 • reklamos grafinis sprendimas (įskaitant vizualizacijas ir foto-montažus);
 • statinio (ant kurio įrengiama reklama) nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai;
 • statinio (ant kurio įrengiama reklama) savininko (bendrasavininkių) sutikimas;
 • prekės ženklo registracijos liudijimo patvirtintas nuorašas, jei šio ženklo naudojimas nurodytas reklamos grafiniame sprendime.

Dokumentai iš registrų centro:

 1. Statinio (ant kurio įrengiama reklama) nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai, išskyrus kai yra tik vienas savininkas;
 2. Prekės ženklo registracijos liudijimo patvirtintas nuorašas, jei šio ženklo naudojimas nurodytas reklamos grafiniame sprendime.

 

Kai projektas patvirtintas, galima pereiti prie reklamos gamybos ir montavimo darbų.

Projektų derinimas Projektų derinimas Projektų derinimas Projektų derinimas