Maketavimas

Siūlome poligrafinių maketų kūrimo paslaugas. Kompetentingai sudaryto maketo pagalba (pvz. skrajutėmis) galime paprastai ir greitai pristatyti tikslinei auditorijai svarbią informaciją, atkreipti dėmesį į konkrečius maketo elementus, sukurti tam tikrą nuotaiką, perteikti paslėptą žinutės prasmę.

Pagrindiniai gero maketo sudarymo principai – teisingai parinktos paraštės, gerai įskaitomas teksto šriftas ir šrifto dydis, tinkamos spalvos ir atspalviai, tinkamos nuotraukos / brėžiniai / iliustracijos / ir kiti grafiniai elementai, geras teksto ir paveikslėlių dydžio santykis. Maketavimas yra svarbus ir atsakingas darbas, patikėkite jį profesionalams.

Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas Maketavimas